Še petič prepoved video snemanja za SPL

Kot je bilo pričakovano, je SPL pričel proti Informacijskemu pooblaščencu upravni spor (I U 1643/2016), vse v želji, da še naprej protizakonito upravlja sistem zapornic na občinskih cestah v BS 3, se okorišča s pomočjo protizakonite pogodbe in stanovalcem množično krši človekove pravice.

Stranke z interesom so na tožbo SPL že odgovorile. SPL je poskusil tudi s predlogom za začasno odredbo, ki pa ga je sodišče glede ključne zahteve zavrnilo.

Tako je podjetju SPL že petič naložena ista obveznost: da takoj preneha s protizakonitim video snemanjem na občinskih cestah v naselju BS 3.

Iz tožbe SPL je razvidno, da SPL tudi nobene od štirih predhodnih prepovedi video snemanja ni spoštoval. Da bi se še naprej izogibal spoštovanju predpisov, je SPL za vložitev upravnega spora najel odvetniško družbo Pirc Musar & partnerji, in to kar na stroške skupnega stanovanjskega "sklada za zapornice" . V tožbi se SPL trudi dokazati, da odločbe Informacijskega pooblaščenca sploh ni mogoče izvršiti, ker da bi moral prenehal z video nadzorom snemati vse uporabnike cest, in ne samo treh vlagateljev, ki so sprožili uradni postopek pri Informacijskem pooblaščencu.

SPL bi sicer moral skladno s postopkom pred Informacijskim pooblaščencem prenehati z video snemanjem že od 20. 8. 2015 naprej, ko je se na zahtevo posameznikov pričel uradni postopek. Prepoved mu v tem postopku neposredno nalaga peti odstavek 32. člena ZVOP-1.

Naslednja prepoved video snemanja je bila SPL naložena s sklepom Upravnega sodišča o začasni odredbi št. I U 1538/2015-9 z dne 12. 11. 2015.

Tretjič bi SPL moral prenehati video snemati ob izdaji pravnomočne sodbe Upravnega sodišča št. I U 1538/2015-32 z dne 7. 7. 2016, ker mu prepoved od tega trenutka naprej spet neposredno nalaga peti odstavek 32. člena ZVOP-1.

Četrtič je prepoved video snemanja SPL naložil Informacijski pooblaščenec z odločbo št. 0711-2/2015/55 z dne 28. 10. 2016, tožba pa skladno s prvim odstavkom 32. člena ZUS-1 ne zadrži izvršitve odločbe.

Od Informacijskega pooblaščenca je zdaj odvisno, ali bo SPL končno pričel spoštovati prepoved protizakonitega video snemanja na občinskih cestah v BS 3. Za občinski inšpektorat, njegovega vodjo Andreja Orača in nevestne inšpektorice že vemo, da zaradi županovega vpletanja glede protizakonitega sistema zapornic v BS 3 ne bodo ukrepali.

Problematiko inšpekcijskih postopkov glede protizakonitih zapornic podrobneje opisujemo v rubriki Zapornice: inšpekcije.